Over de Bolster

Katholieke basisschool “De Bolster” ligt in het centrum van Gilze, tussen de parochiekerk en het cultureel centrum “De Schakel”.
De naam “De Bolster” is gekozen om zijn symbolische betekenis:
Zowel de school als de ouders willen de mogelijkheden van het kind ontdekken.
Dat gaat niet zomaar, daar moet men zich voor inzetten. Pas als men de bolster afpelt, ontdekt men de mooie glanzende vrucht. Bovendien beschermt de bolster de vrucht. Wij willen het kind een vertrouwde, veilige omgeving bieden waar het zich in alle rust kan ontwikkelen.
Als school willen wij uw kind goed onderwijs bieden en er tegelijk voor zorgen dat het ‘lekker in zijn vel zit’. Dit kan alleen als wij het kind helpeneen goed evenwicht te vinden tussen eigen individualiteit en de maatschappij waarin het leeft. Als u wilt weten hoe team, ouders en directie dit realiseren, bent u van harte welkom op onze informatieavond en/of tijdens de open ochtend.